Spotkanie w szkole w Rzepinie

Stanisław Szafran w imieniu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu poprowadził spotkanie w klasach o profilach policyjnym i wojskowym w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Rzepinie. Spotkanie miało na celu przedstawienie uczniom ich dalszych możliwości w kształceniu, a także rozmowy z uczniami, będące cennym źródłem informacji przy ich kształceniu w WSB w Poznaniu. Każdy z uczniów otrzymał również informator akademicki z WSB w Poznaniu, gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o studiach na tej uczelni.